Montessoriförskolan Äpplets Pedagoger

Förskolan har fyra anställda pedagoger varav en av dem är förskollärare och montessoriutbildade lärare, en montessoriutbildade lärare och två är barnskötare med montessoriassistent utbildning.

Rossi

Rektor, legitimerad förskollärare, montessoripedagog och pedagogisk ansvarig. Rossi Guerra har genomgått Montessori assistent utbildning år 1999 vid Association Montessori Internationale (AMI). År 2002 blev hon färdig utbildad som Montessorilärare med inriktning barn 3-6 år vid Svenska Montessori Institutet. År 2004 har hon avlagt Svensk Montessori Specialistexamen NAMEX för åldersgruppen 3-6 år. År 2009 - 2010 genomgick Rossi småbarnspedagogisk utbildning. År 2014 tog Rossi sin lärare examen vid School of Education and Communication, Jönköping University. År 2015 tog sin Förskollärarlegitimation. Rossi har tidigare tagit examen som husdjuragronom i hemlandet Peru 1988.Iara

Genomgick Montessori lärarutbildning 2½- 6 på Stockholm Montessori Vetenskapscenter (SMVC) år 2009 -2010 och hon har även gått grundläggande utbildning i småbarnspedagogik.


www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se