Montessoriförskolan Äpplets Pedagoger

Förskolan har fem anställda pedagoger varav en av dem är legitimerad förskollärare och montessorilärare, en barnskötare och tre pedagoger som har genomgått montessorilärar utbildning.

www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se