Montessori filosofi
Maria Montessori (1870 - 1952) var Italiens första kvinnligare läkare. I sitt hängivna arbete med barn utvecklade hon en pedagogik som utgick ifrån barns behov och intressen. Maria Montessori upptäckte att barn under sina olika mognadsstadier var speciellt mottagliga för kunskap och ville därför ta vara på dessa. Maria Montessori gjorde detta genom att låta barnens spontana lust och intresse för arbete, bli det starkaste motivet för kunskapsinhämtning. Tillsammans med filosofin om alla individers betydelse och alltings samband på jorden ville hon väcka barnens nyfikenhet och stärka deras initiativförmåga.

"... I did not invent a method of Education, I simply gave some little children a chance to live." Maria Montessori


www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se