Att vara förälder på Äpplet
Vi vill att föräldrarna ska känna att deras barn lämnas i trygga händer och därför har vi en öppen och positiv inställning till föräldrarnas behov och önskemål. Vi på Äpplet ser ogärna vår verksamhet som barnförvaring utan mer som en plats där grunden för ditt barn läggs. Barn och föräldrar möts av positiv och engagerad personal i en verksamhet som är spännande och lustfylld. Som pedagoger är vi noga med att förstå vilka förväntningar föräldrarna har på den pedagogiska verksamheten. Varje gång ett barn börjar hos oss ses denna händelse som en spännande resa i tiden, då föräldrar och pedagoger ska samarbeta tillsammans mot samma mål: barnets bästa. En förutsättning för detta är att skapa en öppen och rak dialog mellan lärare och pedagoger vilket ger dig som förälder god insikt i verksamheten och ditt barns utveckling.

Vi förväntar oss att våra föräldrar ska vara intresserade och engagerade i sina barns utveckling och i förskolans verksamhet och vi erbjuder varje förälder möjlighet att vara en dag med sitt barn i förskolan och uppleva hur en dag på Äpplet ser ut.

Som nytt barn är det viktigt att få en bra start i förskolan och därför är vi måna om att alla barn får en ordentlig inskolning i barnets eget tempo. Vi inleder barnets inskolning med en "Förälder- och Lärarträff" där vi går igenom Äpplets mål och förutsättningar i relation till ditt barns individuella behov. Vi erbjuder även en kväll med materialvisning där syfte och metod med montessorimaterialet visas.

En gång per år genomförs en kvalitetsundersökning och föräldrarna har möjlighet att framföra sina synpunkter om verksamheten.

En gång per termin har vi ett utvecklingssamtal där pedagogerna informerar föräldrar om verksamhetens insatser för att stödja det enskilda barnets utveckling. Självklart ges alltid möjlighet till löpande avstämningar vid lämning och hämtning.

På Äpplet har vi inga jourdagar, tvättdagar, städdagar eller motsvarande som föräldrar åläggs att genomföra. Men självklart, i och med att vi är en liten förskola, är vi tacksamma för hjälp om något behov skulle uppstå. Vi tror på att ett bra föräldraengagemang ger trygghet och stabilitet både för barn och lärare.

För att hålla dig informerad om det som hände på Äpplet erbjuder vi föräldrarna att läsa:
  » Veckans informationsblad, kallad Äpplets veckoblad.
  » Det finns löpande information om vår verksamhet på vår hemsida och anslagstavla.www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se