Att vara barn på Äpplet

Hos Äpplet är barnen alltid i centrum!
Hos oss är barnens välbefinnande det absolut viktigast. Förskolans verksamhet bygger på att tillfredsställa barnens behov och följa barnens intresse. Därför är empati, generositet, tolerans och ansvarstagande viktiga grundstenarna i vardagen på Äpplet.

Vi erbjuder en miljö där lusten att upptäcka och lära aldrig tar slut, en plats som är välkomnande och tolerant och där det mesta är möjligt att göra för barn.
Äpplets rum och tanken bakom
Förskolan har sex arbetsrum som är anpassade för olika typer av aktiviteter. Varje rum är väl genomtänkt för att tilltala och inspirera barnen. Barnens egen lust och intresse styr valet av aktiviteter och varje barn ges möjlighet och ro att arbeta utifrån sina unika förutsättningar.

I det stora rummet finns montessoris pedagogiska material för sinnesträning, språk, matematik, biologi, historia och geografi. Här utövas även drama, rytmik och rörelse.

Ateljé fyller två olika funktioner. För det första är det att erbjuda barnen tillfälle för att lära sig behärska olika sorts tekniker såsom bygg och konstruktion, målning, teckning, arbete med lera och andra skapande material. För det andra är det att synliggöra barnens estetiska lärprocesser.

Det tredje rummet är inrett med praktiska hushållsövningar såsom tvätta, stryka, sopa golvet och vika dukar. Barnen får också lära sig knyta rosetter, knäppa knappar och prova olika spännande arbete med teknik och experiment.
På Äpplet uppmuntras barnen att ta ansvar för sin förskolan genom att plocka undan efter sig, vattna blommorna och hjälpa sina kamrater. Att tillaga mellanmål, baka bröd och sedan servera är självklara dagssysslor.
För de allra yngsta barnen har vi organiserad ett rum som erbjuder varierande handlings möjligheter som utmanar dem i deras process att vinna ny kunskap och erfarenhet. Här till exempel erbjuds aktiviteter för att undersöka med vatten, färg, lera och olika sinnestränande material.

Som pedagoger är vi medvetna om de yngsta barnens extra behov av kärlek, vård och omsorg. Och därför arbetar vi ständigt för att behålla en varm, glad och frikostig atmosfär.

Dessutom räknar förskolan med två ytterligare rum som omvandlas till musikrum, läsrum, fantasi-rum, konstruktions-rum, datarum och så vidare. Detta görs efter barngruppens intresse
Det som görs med kroppen fastnar i knoppen!
Rörlighet och livlighet kännetecknar den fysiska utvecklingen under förskoleåldern. Barnen i denna ålder skaffar sig kunskap och erfarenhet i sin omvärld genom rörelse och lek. Rörelsens betydelse är viktigt för barnens totala utveckling som till exempel automatisering av grundläggande färdigheter, perceptionsförmåga, hjärnas utveckling och inlärning.

Med full vetskap om detta är vi noga med att ha en bra balans mellan inomhus och utomhus aktiviteter. Vi erbjuder utomhusvistelse varje dag. Förutom den dagliga lekstunden på Äpplets egen gård, går vi ofta till skogen för att titta på och lära oss om djur och växter i naturen. Under vintern blir det pulkåkning i backen intill, liksom skridskoåkning. Utflykter till olika museum, teater och bibliotek och andra spännande platser görs också ett antal gånger per termin.
www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se