Verksamhetsbeskrivning och målsättning
Montessoriförskolan Äpplet är en ideell förening som drivs av en styrelse bestående av föräldrar och personal.

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldern 1-6 år. Grundsynen för vårt arbete utgörs av läroplanen för förskolan, Lpfö18, montessoripedagogik, FN s barnkonvention samt Lidingöstads mål för förskoleverksamheten.

Vår målsättning är att vår verksamhet ska ge förutsättningar att tillfredsställa barnens behov och hos oss är barnens välbefinnande viktigast.

Vi har en öppen och positiv inställning till föräldrars behov och önskemål. Barn och föräldrar möts av positiv och engagerad personal i en verksamhet som är spännande och lustfylld. Ett aktivt föräldraengagemang ger trygghet och stabilitet för barn och lärare. Vi vill att barnen ska minnas sin förskoletid med glädje.
www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se