Verksamhetsbeskrivning och målsättningMontessoriförskolan Äpplet är en ideell förening som drivs av en styrelse bestående av föräldrar och personal. Förskolan startades 1985 av tre montessoripedagoger och en grupp entusiastiska föräldrar.

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldern 1-6 år. Grundsynen för vårt arbete utgörs av läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010), montessoripedagogik, FN s barnkonvention samt Lidingöstads mål för förskoleverksamheten.

Vår målsättning är att vår verksamhet ska ge förutsättningar att tillfredsställa barnens behov och hos är barnens välbefinnande viktigast. Därför är värme, gemenskap och respekt för varandra en av grundstenarna i vardagen på Äpplet. Vi försöker skapa en miljö där lusten att upptäcka och lära aldrig tar slut, en plats som är välkomnade och tolerant och där det mesta är möjligt att göra för barn. Där alla ska känna sig trygga, viktiga, sedda, uppmärksammade och accepterade för den de är.

Vi har en öppen och positiv inställning till föräldrars behov och önskemål. Barn och föräldrar möts av positiv och engagerad personal i en verksamhet som är spännande och lustfylld. Ett aktivt föräldraengagemang ger trygghet och stabilitet för barn och lärare. Vi vill att barnen ska minnas sin förskoletid med glädje.

www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se