Montessoriförskolan Äpplet
Montessoriförskolan Äpplet grundades 1985 av Marianne Hjelt och Barbara Barton tillsammans med några entusiastiska föräldrar. De två blev tidigt intresserade av Maria Montessoris pedagogik och bestämde sig för att arbeta med den som bas inom barnomsorgen. Lång erfarenhet och gedigna kunskaper resulterade så småningom i ett fruktbart samarbete. Marianne Hjelt startade Lidingös första Montessoriförskola redan 1961.

Montessoriförskolan Äpplet ligger i Högsätraområdet. Förskolan drivs som en ideell förening. Styrelse består av föräldrarepresentanter och pedagoger. Förskolan ingår i Lidingöstads barnomsorg och är medlem i Svenska Montessori Förbundet. Förskolan ligger i bottenplanet i ett låghusområde och har hela Lidingö som sitt upptagningsområde. Det är tjugotvå barn inskrivna i verksamheten i åldrarna mellan 1 till 6 år. Förskolan har fem anställda pedagoger.


www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se