Montessoriförskolan Äpplets Öppettider
Våra öppettider följer kommunens riktlinjer.

Vår ordinarie verksamhet är stängd under sommar- och juluppehåll, samt klämdagar och två planeringsdagar per termin. För barn med behov av barnomsorg erbjuds omsorg på annan fristående verksamhet med montessori pedagogik. Vi är sex olika montessoriverksamheter som samarbetar i ett backupsystem.


www.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se