Anmälan till Montessoriförskolan Äpplet

För att kunna få barnomsorgsplats förutsätts att barnet är folkbokfört i Lidingö samt att vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Föräldralediga kan erbjudas plats för äldre syskon upp till 30 tim/vecka.

Du anmäler ditt barn via Skolwebben på Lidigöstads hemsida ( www.lidingo.se ) eller på direktlänk SKOLWEBBEN

Äpplet sköter fortsättningsvis intagningen och erbjudandet av platser därför bör du förutom anmälan till kommunen skicka ett e-mail till info@montessoriforskolanapplet.se. Mailet skall innehålla barnets namn, födelsedatum, föräldrarsnamn, adress och telefonnummer.

Du är välkommen att besöka oss. Ring oss så hittar vi en tid för besöket.


Vid anmälanwww.montessoriforskolanapplet.se   Tel: 08-767 23 57   E-post: info@montessoriforskolanapplet.se